ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกิจกรรม

Kikkoman Photo Contest

หม้อไฟแห่งความทรงจำที่แสนอบอุ่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารอบ 10 ครอบครัวต่อไปนี้

ครอบครัวที่ชนะทั้ง 10 ครอบครัวจะมีการกำหนดรายละเอียดผู้ชนะของพวกเขาในพิธีมอบรางวัล

ผู้โชคดีทั้ง 10 ครอบครัวจะต้องเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแชร์ภาพถ่าย

ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 17:00-20:00 น.

ที่โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเมนท์ กรุงเทพฯ ซอยสุขุมวิท24

หากไม่สามารถเข้าร่วมพิธี ถือว่าสละสิทธิ์

ดูรายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัลได้จากข้อความที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์นี้

**การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับรางวัล

เงื่อนไขของรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

แพคเกจทัวร์โรงงาน Kikkoman ณ ประเทศญี่ปุ่น (พร้อมมัคคุเทศก์ไทย)

 • พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ 4 วัน 3 คืน สำหรับ 1 ครอบครัว (สมาชิกสูงสุดไม่เกิน 4 ท่าน)
 • พร้อมที่พัก โรงแรม 4 วัน 3 คืน สำหรับ 1 ครอบครัว (สมาชิกสูงสุดไม่เกิน 4 ท่าน)
 • พร้อมบริการรถรับส่งจากสนามบินไปที่พัก 1 เที่ยวเท่านั้น สำหรับ 1 ครอบครัว (สมาชิกสูงสุดไม่เกิน 4 ท่าน)
 • พร้อมบริการรถรับส่งไป-กลับระหว่าง ที่พัก-โรงงาน Kikkoman -ที่พัก พร้อมบริการทัวร์อาซากุสะ, Tokyo Skytree พร้อมไกด์และ รถรับส่ง สำหรับ 1 ครอบครัว (สมาชิกสูงสุดไม่เกิน 4 ท่าน)
 • ไม่รวมค่ามัดจำและค่าสัมภาระถือขึ้นเครื่องและน้ำหนักสัมภาระ นอกจากนี้ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องและภาษีสนามบิน(ตามที่สายการบินกำหนด)
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ประเทศญี่ปุ่น
 • หากผู้ชนะไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยหรือผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นจะไม่ดำเนินการ ในกรณีดังกล่าว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
 • ผู้ชนะต้องเดินทางจากวันที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
 • กำหนดการเดินทาง บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 • สำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะต้องรายงานตัว โดยแสดงหลักฐานจากอีเมลที่คุณได้รับ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 หากคุณไม่ติดต่อกลับภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • สำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • สำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะต้องเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแชร์ภาพถ่าย ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 17:00-20:00 น. ที่โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเมนท์ กรุงเทพฯ ซอยสุขุมวิท24 หากไม่สามารถเข้าร่วมพิธี ถือว่าสละสิทธิ์
 • สำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อรับรางวัล ณ พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแชร์ภาพถ่าย
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ระบบจะทำการสุ่มแจกผู้โชคดีเพื่อได้รับของรางวัล คำตัดสินนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ชนะรางวัล 1,000 บาทขึ้นไป จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของรางวัล
 • พนักงานของบริษัท Kikkoman, บริษัทในเครือผู้จัดจำหน่าย และบริษัทโฆษณาในเครือคณะกรรมการและครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรมนี้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม

ศูนย์บริการลูกค้า Kikkoman Photo Contest

Email : kikkomanthai@gmail.com